วัตถุประสงค์
          ในหมวดนี้เราหวังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคนิค โดยนำเทคโนโยที่ทันสมัยในปัจจุบันมาทดลองสร้างและประยุกต์ใช้งาน เพื่อนเป็นจุดเริ่มต้นของคน R&D บ้านเราได้นำไปต่อยอด และอาจมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
          สำหรับท่านใดที่มี่โครงงานดีๆต้องการเผยแพร่ ก็สามารถส่งรายละเอียดมาให้เรา เราจะทำการเผยแพร่ให้

หมายเหตุ
          ความเสี่ยงใดๆอันเกิดจากโครงงานที่นำเสนอในหน้านี้เราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น การทดลองใดๆขึ้นอยู่กับดุลย์พินิจของผู้ที่ทำการทดลองเอง

PROJECT Index

               ชื่อโครงงาน                                      รายละเอียด  
 1.DIY Navigator  ระบบนำร่องที่คุณ ประกอบขี้นเองได้ด้วยตัวเอง ประกอบด้วย Tablet PC,GPS,แผนที่ อุปกรณ์บางตัวเป็นของมือสอง
 2.GPS Clock เป็นนาฬิกาที่เดินตามเวลาที่ส่งมาจากดาวเทียมจีพีเอส แสดงผลด้วย LED 7-segment เร็วๆนี้
 3. CF Logger controller เป็นบอร์ควบคุมด้วย 8051(core) ส่งข้อมูลไปเก็บใน Compack Flash เช่นบันทึกข้อมูลจากบอร์ด GPS โครงงาน
 4.Low cost navigator  เป็นระบบนำร่องต้นทุนต่ำ "สำหรับผู้ที่มีงบน้อย แต่ใจรัก" อุปกรณ์บางตัวเป็นของมือสอง