โครงการนี้เป็นโครงงานต้นแบบในการทดลองเกี่ยวกับการรับข้อมูลจากบอร์ดภาครับจีพีเอส GM-82

วัตถุประสงค์
       1. เขียนโปรแกรมรับข้อมูลจีพีเอสทางขา External interrupt EXT0 เปรียบเสมือนมีคอมพอร์ตอีกหนึ่งพอร์ต
       2. ส่วน txd และ rxd ของ CPU ใช้สำหรับติดต่อกับ บอร์ดบันทึกข้อมูล เป็น Compact Flash
       3.นำข้อมูล (Track) มาประมวลผลเช่นทำแผนที่ ฯลฯ


คุณสมบัติของบอร์ด
       - CPU AT89S8252 run ที่ความเร็ว 20Mhz
       - External memory SRAM 32Kb
       - Onboard SPI program
       - Switching power supply

สำหรับผู้ที่สนใจชุดคิท
       - PCB พร้อม CPU ที่โปรแกรมแล้ว         ราคา    650 บาท
       - GM-82 GPS Receiver                         "    3,900 บาท 
       - บอร์ด Compack Flash จาก ETT           "    2,4xx  บาท