บทนำ
 
             สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิก ถือเป็นการสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2550 เลยก็แล้วกัน  หลังจากตั้งหลักมานานว่า
จะเขียนบทความ เกี่ยวกับแวดวงไอทีมาให้อ่านกัน  วันนี้ก็มีโอกาสเสียที เนื้อหาที่ตั้งใจไว้ขณะนี้คงจะเป็น    
เรื่องราวเกี่ยวกับจีพีเอสแบบชาวบ้านชาวบ้านและที่ไม่พลาดก็เห็นจะเป็นเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่จะ
นำมาทำงานร่วมกับเทคโนโลยีจีพีเอส


วัตถุประสงค์
             บทความที่จะพบในที่นี้เราคงจะเน้นเรื่องความเข้าใจเบื้องต้นและนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ส่วนทฤษฎีลึกๆนั้นเราคิดว่าหาอ่านได้ไม่ยากในยุคของโลกไซเบอร์ ลองมา
ดูเนื้อหากันก่อนว่าจะมีอะไร ที่สนุกถูกใจกันบ้าง

      ตอนที่1   จีพีเอสเบื้องต้น  ------ "ใช้ตลับเมตรเป็นก็เข้าใจหลักการทำงานของจีพีเอสได้" 
      ตอนที่2   จีพีเอสฮาร์ดแวร์ -----  "Handheld GPS,Engine board,Hi end GPS"
      ตอนที่3   ไมโครคอนโทรลเลอร์ กับ จีพีเอส ---- "อินเตอร์เฟส 8032 กับจีพิเอส"
      ตอนที่4   การสื่อสารข้อมูล