เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2548 เราได้รับเกียรติเชิญไปออกบูท ที่กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบกเนื่องในวันครบรอบ 81 ปีวันสถาปนากรมการทหารสื่อสาร ก็มืเทคโนโลยีทางทหารมาแสดงกันหลากหลาย ในส่วนของบริษัทเนฟคอมฯ ได้นำระบบติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม GPS ไปแสดง ซึ่งได้รับความสนใจมาก เรามีรูปในวันงานมาฝาก

รูปที่ 1 กล่าวรายงานต่อผู้บัญชาการกองทัพบก


รูปที่ 2 คุณสาโรจน์ มีสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท เนฟคอมรีเสิร์ช(ขวาสุด)พูดคุยนายทหารที่สนใจระบบติด
ตามยานพาหนะ

รูปที่ 3 สมัยนี้สิทธิสตรีเท่าเทียมกับบุรุษ นายทหารหญิงท่านนี้ก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เราขอชื่นชม

รูปที่ 4 อากาศยานไร้คนขับคงหนีไม่พ้นที่ต้องใช้เทคโนโลยีจีพีเอสเข้าช่วย

รูปที่5 ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารก็นำระบบGPSมาแสดงในรูปคุณสาโรจน์ได้พูดคุยแลกเปลื่ยนกับท่าน หัวนหน้าโครงการ