งานบริการ ทางบริษัทได้เปิดบริการซ่อมเครื่องมือวัดทางสำรวจ ดังนี้
     1.เครื่องหยั่งน้ำ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Ratheon,Bathy ฯลฯ
     2.GPS ยี่ห้อ Trimble

 

เงื่อนไขในการบริการ
      - ตรวจสอบอาการเบื้องต้น
      - เสนอราคา
      - ดำเนินการซ่อม (ซ่อมไม่ได้ ไม่คิดเงิน)