ตัวแทนจำหน่าย :
ภาคกลาง,กทม.  
                           คุณ สาโรจน์ มีสุข  081 6859821
                           คุณ นิทัศน์ สมบัติ  086 8056659 (ให้เช่าระบบติดตาม พร้อมมีบริการรถตู้ให้เช่า)
                           คุณ ณัฐมันท์  มนต์ประทีป 081 9122805

ภาคเหนือ-อีสาน :
                           คุณ อรรถสิทธิ์      0817606449
                           คุณ วิทยา            0815926064

ภาคใต้ :               คุณ ชัยพัฒน์         0818937631
                           คุณ มนต์รัก          089 4745229   พื้นที่ จ.ภูเก็ต และใกล้เคียง บริการเรื่องจีพีเอส และระบบติดตาม ในเรือประมง

ต้องการตัวแทน :
          สำหรับท่านใดที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อคุณ สาโรจน์ มีสุข

หมายเหตุ     ตัวแทนต้องไม่ซ้ำพื้นที่กัน