ชื่อผลิตภัณฑ์ : QBoxII

เครื่องเล่น midi สำหรับนักดนตรี(เล่นเดี่ยว), นักร้อง, การร้องเพลงในโบสถ์

คุณลักษณะพิเศษ
- อ่านไฟล์ในรูปแบบ MS-DOS (จานดิสเก็ต 1.44MB)
- อ่านไฟล์เพลงได้รวดเร็ว(4วินาทีต่อเพลง)
- เล่น midi type 0
- เปลี่ยน tempo, key ก่อนหรือระหว่างเล่นได้
- ปิดช่องเสียง track/ch ก่อนหรือระหว่างเล่นได้

  คุณสมบัต
- หน่วยประมวลผลแบบ 8บิต
- หน่วยความจำแบบ(SRAM) 128KB สำหรับโหลดเพลง
- จอแสดงผล(LCD) 16 ตัวอักษร 2บรรทัดมีไฟส่องด้านหลัง
- 12ฟังก์ชั่นคีย์ load, play, stop, mute, tempo, key, play list ฯลฯ
- 1.44MBฟล๊อปปี้ดิสก์

ทางออก
- ต่อลำโพงคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงมี volume ควบคุม
- สัญญาณ midi out สำหรับ sound module เช่น SBOXII
- 26pin connector สำหรับ wavetable

ภาคจ่ายไฟ
- 12VDC แบบเสียบปลั๊กผนัง สามารถใช้ได้ในรถยนต์ หรือแหล่งไฟตรงอื่นๆ

ผู้่ใช้ :
- สำหรับนักดนตรีที่เล่นคนเีดียว นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับดนตรี วัยรุ่นที่ฝึกดนตรีด้วยตัวเอง

ผู้ผลิตจำหน่าย:
บ. เนฟคอม รีเสิร์ช จำกัด
84/280 หมู่3 หมู่บ้านเอเชียโฮมทาวน์
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ 0-2923-7628 โทรสาร 0-2923-7629
e-mail: saroj@navcoms.com