NavUG v3.0 เป็นโปรแกรมที่ทีมวิจัยของบริษัทเนฟคอมฯ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ระบบนำร่องแบบมีเสียงแนะนำเส้นทาง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพื่อซื้อระบบนำร่องแพงๆที่พูดได้ และต้องเป็นผู้ที่ชอบที่ประดิษฐ์หรือพัฒนาระบบ โดยสิ่งที่มีอยู่แล้วนำมาพัฒนาเพิ่มเติม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เหมาะกับการใช้งาน หรือจะเป็นงานอดิเรก

         สิ่งที่สำคัญก่อนการเดินทางไปในที่ที่เราไม่รู้จักหรือคุ้นเคยคงเป็นเรื่องการศึกษาเส้นทางและการวางแผนการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นดูเส้นทางจากแผนที่กระดาษหรือจะดูเส้นทางจากแผนที่อิเล็คทรอนิคส์ แต่สิ่งที่เราเห็นในแผนที่มันไม่เหมือนกับสภาพพื้นที่จริงที่เราจะไปฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือเมื่อเราเข้าไปยังพื้นที่ที่เราต้องการแล้วมีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าสักเล็กน้อเพื่อการเตรียมตัว เช่นเปลี่ยนช่องทางจราจร หรือเตรียมที่เลี้ยวไปยังถนนเส้นใหม่

         สิงที่ต้องการในระบบนี้
              1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือ Tablet Pc
              2. โปรแกรม NavUGv3.exe
              3. GPS receiver module
              4. โปรแแกรมแผนที่สำหรับ GPS (เป็นทางเลือก ไม่มีก็ได้ จะกล่าวต่อไป)
              5. โปรแกรม GPSgate (เป็นทางเลือก ไม่มีก็ได้ จะกล่าวต่อไป)

        วิธีใช้งาน 
             เนื่องจากโปรแกรม NavUG v3.0 สามารถทำงานได้โดยอิสระเพียงแค่มีสัญญาณจากจีพีเอสเข้ามาทาง COM port ก็ทำงานได้แล้ว แต่ถ้าจะให้ระบบสมบูรณ์ ก็ควรจะติดตั้งโปรแกรมแผนททีเพื่อแสดงตำแหน่งของยานพาหนะขณะเคลื่อนที่ และให้ NavUG เป็นตัวแนะนำการเดินทาง
        ปัญหา
             เนื่องจากโปรแกรมแผนที่ก็ต้องการสัญญาณจีพีเอสทาง COM port  และโปรแกรม  NaUG ก็ต้องการเช่นกัน
        ทางแก
             1. จัดสัญญาณให้ทั้ง 2 โปรแกรม(ถ้าเครื่องมี 2 COM port)
             2. ใช้โปรแกรม GPSgate เพื่อแยกสัญญาณจีพีเอส จาก 1 comport  เป็นหลายๆ COM port ตามต้องการ (โปรแกรม GPSgate เป็น Shareware ใช้งานได้ 14 วัน ได้ดาวน์โหลดมาลองใช้กันก่อน)
        ลงมือทำ

             1.ติดตั้งโปรแกรมแผนที่ให้เรียบร้อย  ในที่นี้เราใช้โปรแกรมแผนที่ของ บ.บางกอกไกด์
             2.ติดตั้งโปรแกรม GPSgate
             3.ดาวน์โหลด NavUGV3.0 มาไว้ในเครื่อง
             4.ติดตั้ง Virtual port เพื่อเพิ่ม COM port ดังในรูป

     รูปที่ 1 การเซทอัพเพิ่ม Virtual port ให้กับระบบ

                 4.1 ในช่อง input-from GPS data is received  ให้เลือก comport  ที่จีพีเอสต่ออยู่ และ
                 4.2 ให้คลิ๊กในข่องใต้ปุ่ม Add virtual port และกำหนด virtual port แล้วคลิ๊กที่ Add virtual port ดังในรูปที่ 1 ได้เพิ่ม COM6,COM7 ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

     5. เซทอัพ COM port ให้กับแผนที่

รูปที่ 2 เลือก comport ให้โปรแกรมแผนที่ ให้ตรงกับ Virtual port ที่ติดตั้งเพิ่ม ในที่นี้เลือก COM6

6.เซทอัพ COM port ให้กับโปรแกรม NavUGv3

รูปที่ 3 ในช่อง Communication ให้เลือก  COM7

รูปที่ 4 กำหนดพิดกัดจากโปรแกรมแผนที่ และนำพิกัดไปใส่ในโปรแกรม NavUG

7. กำหนด waypoint ในตำแหน่งที่เราต้องการให้มีการเตือนด้วยเสียง โดยโปรแกรม NavUG

รูปที่ 5กำหนดพิกัดในจุดต่างๆที่ต้องการให้มีการแจ้งการนำร่อง

7.1 ใส่พิดกัด แลตติจูด, ลองกิจูด,ชื่อของตำแหน่งนั้นหรือสถานที่ที่เรากำหนด,ในช่อง Event มีความหมายดังนี้
       7.1.1  Left turn   โปรแกรมจะพูด "ใกล้ถึงจุดหมายที่กำหนด ให้เลี้ยวซ้าย"
       7.1.2  Right turn โปรแกรมจะพูด
"ใกล้ถึงจุดหมายที่กำหนด ให้เลี้ยวขวา"
       7.1.3  Ahead      โปรแกรมจะพูด "ใกล้ถึงจุดหมายที่กำหนด ให้ตรงไป"
       7.1.4  Destination  โปรแกรมจะพูด "ใกล้ถึงจุดหมายที่กำหนด"

8. ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ตำแหน่ง waypoint ที่ต้องการให้มีการเตือน
9. คลิ๊กที่ปุ่ม Apply waypoint เพื่อให้โปรแกรมทำงาน

10. คลิ๊กปุ่ม Start GPS เพื่อเริ่มการทำงาน
11. สามารถ Save ไฟล์เพื่อนำกลับมาใช้ในการเดินทางครั้งต่อไปได้

      เมื่อยานพาหนะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายระยะทางจะลดลงจนเข้าสู่ระยะ 200 เมตร โปรแกรมจะส่งเสียงเตือน และแสดงระยะทางที่เหลือเข้าสู่เป้าหมาย และจะเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายถัดไปเมื่อรถเคลื่อนทีออกจากเป้าหมายแรกเป็นระยะทาง มากกว่า 100 เมตร และทำต่อไปจนกว่าจะหมดจุดหมายที่กำหนด
     เมื่อคุณกำหนด waypoint และApply waypoint แล้วสามารถกลับเข้าไปสู่หน้าของโปรแกรมแผนที่ได้โดยโปรแกรม NavUG จะทำงานอยู่ต่อไป


คำเตือนในการใช้รถ
       1.  ควรศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางอย่างรอบครอบก่อนการเดินทาง
       2. ไม่ควรพะวงและคอยดูระบบจีพีเอสขณะขับรถ
       3. สอดส่ายสายตาดูที่หมายข้างทางตามที่คาดว่าจะพบเหมือนในแผนที่ เช่น อาคาร,ห้างสรรพสินค้า,ป้อมตำรวจ,ธนาคาร
       4. ฟังเสียงเตือนจากระบบจีพีเอส (NavUG)
       5. ถ้าต้องการศึกษาเส้นทางจากระบบแผนที่จีพีเอสให้นำรถเข้าข้างทางที่ไม่กีดขวางการจราจรก่อน