NavTrackV5.02c คือระบบบันทึกและติดตามยานพาหนะ
ที่สมบูรณ์แบบในการติดตามและบันทึกผลการใช้ยานพาหนะ
และยังสามารถติดตามแบบ Real Time โดยข้อมูลต่อเนื่อง
แบบ วินาทีต่อวินาที ไม่ต้องพึ่งพาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ
ระบบ GPRSแต่อย่างใด
         นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมในการออกรายงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ในแต่ละรอบการทำงานใช้ระยะทางเท่าไรจอดที่ใดบ้างเวลาในการใช้รถ และเวลาในการจอดรถ

   
     

คุณลักษณะพิเศษของ NavTrack V5.02c

     - ระบบดาวเทียมจีพีเอสความไวสูงและดีที่สุดในปัจจุบัน โดยใช้ชิพเซท SiRF start III รับ ดาวเทียมได้20 ดวงพร้อมกันเพื่อระบุพิกัดตำแหน่งของยานพาหนะได้อย่างถูกต้อง
     - บันทึกเส้นทางการเดินรถลงในแฟลชเมมโมรี สามารถเก็บเส้นทางการเดินรถได้ 6 วันโดยประมาณ
       (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการบันทึก)
     - ระบบสื่อสารข้อมูลด้วยโมดูล GSM/GPRSคุณภาพสูง เพื่อทำการติดตามหาตำแหน่งยานพาหนะ
        แบบเวลาจริง(วินาทีต่อวินาที)ทั่วพื้นที่ประเทศไทย เท่าที่มีสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่
     - Zone Alert สามารถคำนวณการเข้าหรือออกพื้นที่ ที่กำหนดได้ เช่น สามารถโปรแกรมให้ส่งสัญญาณเตือนในรูปแบบต่างๆได้ถึง 7 จุด และกำหนดไม่ให้ยานพาหนะออกนอกพื้นที่ได้
     - สวิทช์เซนเซอร์ 4 จุด เพื่อวัตถุประสงค์ใช้งานทั่วไป เช่นตรวจสอบการเปิดประตูห้องสินค้า,หรือ การเปิดแอร์ขณะรถจอดเช่นในรถทัวร์เป็นต้น
     - สัญญาณดาวเทียม เอ๊าท์พุท (NMEA 0183 V2.0) สำหรับสนันสนุนระบบ Navigator
     - ใช้ในการติดต่อสื่อสารแบบ voice สามารถติดต่อสั่งการด้วยวาจากับคนขับรถได้(option)
     - ไม่มีค่าบริการรายเดือน นี้คือระบบที่เรายืนยันมาโดยตลอดว่าเป็นระบบที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการ  ควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้รถโดยไม่เพิ่มภาระให้เกิดขึ้นจากระบบ

 

 
   
       NavLink V5.02 คือ GSM/GPRS Modem ซึึ่งในที่นี้เราได้ใช้ในส่วนของ GSM Modem เท่านั้นก็เพียงพอกับภารกิจการติดตามยานพาหนะใดแล้ว NavLink สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ PC หรือ NoteBook ก็ได้ โดยมีการเชื่อมต่อทาง USB พอร์ต มีขนาดเล็กพกพาได้
      
  คุณสมบัติของ NavLink V5.02
    - GSM/GPRS Module 900/1800Mhz
    - Sim tray for DTAC,AIS,Truemove
    - USB interface
    - Led Indicator for Txd,Rxd,DCD,USB

     NavLink ทำงานร่วมกับโปรแกรม NavLink V5.02c สำหรับเชื่อมต่อข้่อมูลกับ กล่อง NavTrack ซึ่งติดตั้งอยู่ในยานพาหนะ เพื่อ
     - การติดตามระบุตำแหน่งของยานพาหนะนั้นๆ ขณะเคลื่อนที่อยู่จอดอยู่ก็ตาม
     - ดาวน์โหลดข้อมูลเส้นทางเดินรถที่เก็บอยู่ในกล่อง NavTrack เืพื่อทำการ Play back หรือออกรายงานต่อไป
     - เซทค่า(Setup) ใช้งานต่างของกล่อง NavTrack