เนื่องจากระบบนี้ตั้งใจที่จะออกแบบให้ระบบทำงานอย่างอิสระไม่ต้องพึ่งพาระบบเครือข่ายอื่นๆ และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
เพราะความต้องการของผู้ใช้ คือต้องการลดค่ายใช้จ่ายของระบบขนส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่ง

เราจึงจัดทำระบบติดตามรถ NavTrackในราคาพิเศษ ไวัดังนี้

     1. NavTrack(Mobile Unit)       ราคา                18,000 บาท  (ตามจำนวนรถ)
     2. NavLink  (Call Center)        ราคา                15,000 บาท  (ใช้ 1 เครื่องควบคุมรถกี่คันก็ได้)
     3. NavTrack (offline)               ราคา                  9,800 บาท  (ไม่ต้องใช้ NavLink) 

หมายเหตุ   1. ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง       1,000 บาทต่อคัน (ติดตั้งเองง่ายๆ ประหยัด 1,000 บาท)

                 2.ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับดาวเทียม GPS

                 3. เลือกโปรโมชั่นให้เหมาะสมเช่น จ่ายเท่าไรก็อยู่ได้ 1 ปี (สำหรับ sim card ที่อยู่ในรถ)

                 4.เลือกโปรโมชั่นที่เหมาะสมสำหรับ sim ที่ใช้กับสถานีแม่ เช่น โทรฟรีสายสำคัญ 5 เบอร

                 5.การตัดสินใจซื้อขอให้คำนึงถึงค่าบริการรายเดือนที่เกิดขึ้นกับระบบอื่น เพราะจะทำให้ระบบมีราคาเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกปี


               *** จะคุ้มการลงทุน ภายใน 1 ปี เป็นอย่างช้า ***