ชื่อสินค้า : GR64-Sub

    รายละเอียด : เป็น sub board สำหรับรองรับโมดูล GSM/GPRS รุ่น GR64,GR47,Q64
                    - 3.3 โวล์ท บนบอร์ด
                    - วงจรปรับระดับลอจิก 3 โวล์ท เป็นระดับ TTL 5 โวล์ทเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ
                       ไมโครคอนโทรลเลอร์
                    - คอนเนคเตอร์ 20 ขา สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณ เช่น RX,TX,DTR,RTS
                    - มีสัญญาณตรวจสอบการเปิด(Power On) ของโมดูล

     - มีคอนเนคเตอร์ 20 pin สำหรับเชื่อมต่อ(Interface) กับไมโครคอนโืทรลเลอร์
     - SIM Card แบบสไลด์ ทำให้สะดวกในการออกแบบกล่อง ง่ายต่อการใช้งานโดยสามารถสอดใส่ถาดใส่ซิม( SIM Tray)
       จากภายนอกกล่องโดยไม่ต้องเปิดฝากล่อง
     - มีปุ่มกดเพื่อเลื่อนถาดใส่ซิมออกจาก SIM holder
 


      - มีคอนเน็คเตอร์แบบ SMA ขางอ 90 องศา เพื่อใส่ เสาอากาศ (option) ทำให้สามารถถอดหรือใ่ส่เสาอากาศจากภาย
        กล่องได้โดยสะดวก
      - สามารถใช้ได้กับโมดูล GR640001,GR640002,GR47/48
      - ขนาดเล็ก