GM-82 เป็นบอร์ดภาครับดาวเทียม GPS ทำหน้าที่บอกพิดกัดบนพื้นโลก โดยให้เอ๊าท์พุทเป็น TTL RS232 สัญญาณที่อกมาจะเป็น ASCII ซึ่งสามารถนำไปต่อเข้ากับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง หรือ ต่อตัวขับสัญญาณ Max232 จะทำให้ต่อสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์ PC ได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปทำโครงงาน หรือศึกษาการทำงานของระบบ GPS หรือบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องบอกพิกัดหรือเป็นระบบติดตามยานพาหนะได้โดยไม่เสืยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดาวเทียมใดๆทั้งสิ้น

Feature

Applications:

      ปัจจุบันทางบริษัทได้สร้างสำหรับทดลองและพัฒนาจีพีเอส โดยสามารถต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ pc ทาง USB พอร์ต
มีชื่อเรียกว่า NavU-G

ี่ราคา     3,900  บาท     (ช่วงแนะนำสินค้าถ้าซื้อพร้อม บอร์ด NavU-G ราคา 4,600 บาท ประหยัดอีก 250 บาท)