บริษัท เนฟคอม รีเเสิร์ช จำกัด
84/280 หม่3 หมู่บ้านเอเชียโฮมทาวน์2
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลไทรน้อย
อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี 11150

    พิกัด Lat 13.977881 N, Lon 100.374184 E
    หรือ  Lat  13 58' 43.3716'' N, Lon 100 22' 27.0624" E                                    

โทร.02 923-7628, 081 6859821
โทรสาร 02 923-7629
e-mail: navcom@navcoms.com

ฝ่ายวิจัย และ พัฒนาระบบ
คุณ สาโรจน์ มีสุข
e-mail:  saroj@navcoms.com
mobile phone 0816859821

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น